Regnskab, selvangivelse og forskudsopgørelse

Kan jeg fravælge revision af årsregnskabet?

Selskaber omfattet af årsregnskabslovens klasse B kan undlade at få årsregnskabet revideret, hvis selskabet i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

• Balancesum på 4 mio. kr.
• Nettoomsætning på 8 mio. kr.
• Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede 12

Så kan Vestjysk Consulting assistere med opstilling af årsregnskabet, indberetning til Erhvervsstyrelsen samt indberette selskabets selvangivelse til SKAT.

Hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed og benytter sig af personskatteloven, så kan vi ligeledes assistere med opstilling af årsregnskabet samt indberetning af udvidet selvangivelse til SKAT.

Klargøring af årsregnskab til revisor

Vestjysk Consulting ApS gør det nemt og overskueligt for både dig og din revisor ved årsafslutning. Vi udarbejder alt det nødvendige materiale og klargøre regnskabet til revision.

Hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed og anvender kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen, kan vi ligeledes assistere med udarbejdelsen af alt det nødvendige materiale og klargør regnskabet til revisor.

Står du samtidig og mangler en revisor til at revidere din virksomheds årsregnskab, så tøv ikke med at kontakte os, da vi samarbejder med flere dygtige og kompetente revisorer.

Gennemgang af forskudsopgørelse

Er du lønmodtager? Har du mindre selvstændig virksomhed? Hvad er dine forventninger til det kommende år? Mangler du et overblik?

Så er vi klar til at gennemgå din forskudsopgørelse med dig, sådan at årsopgørelsen til sin tid ikke kommer til at udvise en restskat og at du får indberettet de fradrag som du er berettiget til at få.